Radiografi dhe Fluoroskopi

Sistem universal i cili plotëson kërkesat individuale dhe të larta të departamenteve radilogjike. Sistemi R / F kryen:

  • radiografike dixhitale
  • Pulse- fluroskopi
  • ekzaminime të gjera me video-fluoroskopi
  • DSA
  • RSM-DSA në kohë reale dhe tolerancë ndaj lëvizjes
  • Tomosinteza për ekzaminimet e përgjithshme të radiografisë
Radiografi dhe Fluoroskopi