Sophie Classic S

Sophie Classic S është një sistem analog i besueshëm mamografie që mund të performojë edhe në mjediset më të kërkuara dhe siguron vlerë shtesë për investimin. Sistemi kompakt dhe i azhurnueshëm mund të rritet me kërkesë.

Sophie Classic S