Project Description

Modeli CS2100

Përshkrimi

Njësi me rreze x e thjeshtë dhe e përballueshme me frekuencë të lartë. Me sistemin e rrezeve x intraorale të gjeneratës tjetër CS 2100, teknologjia me frekuencë të lartë është më e përballueshme se kurrë.

Disenjuar për profesionistë dentarë të cilët kërkojnë lehtësi në përdorim dhe siguri, ky model ofron rezolute me kualitet të lartë për saktësi dhe diagnosa të sakta. Është nje dizenjim fleksib dhe i zgjuar, i cili ndihmon në nevojat e cdo praktike.

Sistemi CS 2100 përfshin cilësimet e ekspozimit për filmin dentar dhe sistemi dixhital i radiologjisë Carestream Dental ndihmon në optimizmin e kohes se ekspozimit në varësi të llojit të dedektorit të përdorur.

Mbrojte më e mirë për pacientin. Teknologjia me frekuencë shumë të lartë redukton ekspozimin e radiatimit deri në 30% në krahasim me një gjenerator standart.

Ky sistem maksimizon rrezet e dobishme për të reduktuar ndjehshëm nivelet e radiatimit. Imazhe të sakta, pa u munduar askap. Gjeneratori me frekuencë të lartë 60kV ofron kompromisin më të mirë midis kontarstit dhe përcaktimit të imazhit.

E kompletuar me një pikë fokale prej 0.7 mm, ju ndihmon të merrni imazhe të mprehta dhe të kundërta për diagnostikim të lehtë. Dizajni i ri i konit lehtëson rreshtimin e saktë të kokës së tubit me rreze x me detektorin dhe zvogëlon rrezikun e imazheve të prerjes së konit. Dizajn i zgjuar dhe fleksibël.

Me dizanjin e tij të këndshëm. Kompakt dhe të lehtë, CS 2100 mund të përdoret në cdo praktikë. Sistemi përfshin një kohëmatës, i cili mund të montohet nga distanca ose direkt në njësi. Katër pozicione montimi dhe tre gjatësi krahu sigurojnë që sistemi të përshtatet në të gjitha zonat aktive.

Sistemi ofron një gamë të gjërë aksesorësh për të ndihmuar në plotësimin e nevojave të ndryshme diagnostikuese. Një paqe afatgjatë. Për shkak se Carestream Dental është e vetja kompani qe inxhinieron dhe prodhon të gjithë zinxhirin imazherik duke përfshire dhe tubin me rreze-x, sistemet e Carestream Dental janë vëërtet sisteme të integruara me shërbim dhe mbështetje gjithpërfshirëse.

Ne ofrojmë një garanci një vjeçare për të gjitha produktet. Mund ta zgjasni garancinë një vjeçare në një garanci dy vjeçare duke regjistruar online produktet e blera.

Të tjera