EDGE

  • Shpërndarjet e dozave: Jepni doza të sakta në tumoret e mushkërive, trurit, shpinë dhe zonave të tjera të trupit ku tregohet rrezatimi.
  • Ndiqni pozicionin e tumorit në kohë reale: Llogaritni saktësisht lëvizjen e pacientit në të gjashtë shkallët e lirisë dhe monitoroni lëvizjen e frymëmarrjes.
  • Shkalla më e lartë e dozimit në industri: 2400 MU /min dosa jo- jonizuese, të drejtpërdrejta dhe në kohë reale
  • Përkushtuar për besimin në trajtim: Kontrollet e saktësisë kryhen çdo 10ms
  • Formëzimi i rrezeve të sakta: shumë të holla 2.5 mm MLC
  • Instalim i drejtuar: Projektuar të përshtatet në vault ekzistuese me energji të lartë pa nevojën e një pajisje shtesë
EDGE