Radioterapi
Radiokirurgji
Ventilatorë dhe Respiratorë
Ventilatorë Neonat
Ngrohës për Neonat
Makina Anestezie
Monitorë pacienti
Llamba Kirurgjikale
Gastroenterologji
ECG
Video kolposcope
Spirometër
Shtretër
Holter ECG
Angigrafi dhe Sisteme Kardiake
Sisteme Krahu C
Radiografi dhe Fluoroskopi
Mamografi
Shtrat Operacioni
Larës Disifektues