Halcyon

2021-01-19T19:04:47+00:00

Halcyon Radioterapi e optimizuar e drejtuar nga imazhi: Inxhinierizuar për të thjeshtuar dhe forcuar pothuajse çdo aspekt të IMRT vëllimore të drejtuar nga imazhi Kolimator multileaf me dy shtresa të gjeneratës së [...]

Halcyon2021-01-19T19:04:47+00:00

True Beam

2021-01-19T18:59:43+00:00

True Beam Shpërndani dozën e saktë shpejtë dhe u jepni pacientëve kohën e tyre - sistemi i radioterapisë TrueBeam® është ndërtuar për përmushjen e nevojave njerëzore. Projektuar për të trajtuar kancerin kudo [...]

True Beam2021-01-19T18:59:43+00:00