True Beam

Shpërndani dozën e saktë shpejtë dhe u jepni pacientëve kohën e tyre – sistemi i radioterapisë TrueBeam® është ndërtuar për përmushjen e nevojave njerëzore. Projektuar për të trajtuar kancerin kudo që gjendet në trup, është mjaft fleksibël për të përmbushur nevojat tuaja klinike gjithashtu.

True Beam