Maquet Magnus

  • Fleksibilitet dhe stabilitet ekstrem
  • Modularitet ekstrem
  • Kushtet ergonomike të punës
  • Koncept inovativ i transferimit
  • Njësitë e kontrollit miqësore për përdoruesit
Maquet Magnus