Perseus A500

  • Platformë e integruar e anestezisë
  • Percimi i gazit me valvol mekanike gjilpër ose përzierje elektronike duke vendosur valvul
  • Ventilator turbine i drejtuar dhe kontrolluar në mënyrë elektronike TurboVent2
  • Sistemi i integruar i frymëmarrjes duke përfshirë ngrohesin e gazit te frymarrjes – monitorim i integruar i gazit anestezik
  • Deri në 3 vaporizator me sistemin e përbashkët lidhës
  • Ekran me prekje 15.3 inç me pamje dhe profile të ruajtura
Perseus A500