X Series (X12/10/8)

Bazuar në zgjerueshmërinë e tij të parametrave të monitorimit dhe modelimit ultra të hollë mahnitës, seria X përmbush kërkesat tuaja kryesore klinike në skenarë të ndryshëm, duke përfshirë dhomat e urgjencës, repartet e përgjithshme,

Departamenti i Rehabilitimit, Njësitë Kardiake dhe Transferimi Spitalor, që mbulojnë të gjitha llojet e pacientëve, duke realizuar nga monitorimi neonatal në të rritur .

X Series (X12/10/8)