Coral Lux

 • Motorr Elektromekanike
 • 3 pozicione memorje te programueshme
 • Memorizon pozicionin e fundit me Split
 • Kthimi ne pozicionin zero
 • Nje krahe mbeshtetes
 • Mbështetësja e artikuluar shumëkatëshe
 • Vendi pa shiritin poliuretani
 • Krahu I asistences me 4 dalje
 • Dy tuba aspirimi
 • Sistemi i lagësht i thithjes
 • Shiringë 3F
 • Turbin me dritë
 • Mikromotor elektrik me dritë NSK / BIEN AIR
 • Skaler ultrasonik Satelec me 1 tip
 • Kontrolli I xhirove te instrumentet e rpm me përzgjedhësin e sprait dhe ventilatorin e çipave me ane te pedales/mbajtesi te instrumentave
 • Llambe Faro /Edi
 • Pedale Faro
 • Stol Mjeku
Coral Lux