Prince Eco

 • Motorr Elektromekanike
 • 3 pozicione memorje te programueshme
 • Memorizon pozicionin e fundit me Split
 • Kthimi ne pozicionin zero
 • Nje krahe mbeshtetes
 • Mbështetësja e artikuluar shumëkatëshe
 • Vendi pa shiritin poliuretani
 • Krahu I asistences me 2 dalje
 • Dy tuba aspirimi
 • Sistemi i lagësht i aspirimit
 • Daljet ne krahun e mjekut jane :Shiringë 3 Fiber Optike
 • Tube pneumatike
 • Tube pneumatike me drite
 • Kontrolli I xhirove te instrumentet e rpm me përzgjedhësin e sprait dhe ventilatorin e çipave me ane te pedales/mbajtesi te instrumentave
 • Llambe FARO/EDI
 • Pedale e thjeshte
 • Stol mjeku
Prince Eco